Furniture

Waarom Nederlands kampioen zitten zijn

Zitten tijdens werk

Recentelijk heeft onderzoeksinstituut TNO een factsheet gepubliceerd over het ‘’zitten tijdens werk’’ in het jaar 2020. In dit geval wordt specifiek de periode vóór covid bedoeld. Zo werd er gekeken per beroepsgroep en per werkomgeving hoeveel beeldschermwerkers achter het bureau zitten. Zo blijken wij ‘’kampioen zitten’’, in vergelijking met de rest Europa. In Nederland zit zo’n 32 % van de bevolking (ouder dan 15 jaar)  tenminste 8,5 uur per dag. Daarbij ligt dit percentage in Europa gemiddeld veel lager, namelijk 12%. Het onderzoek van TNO wijst er ook op dat er nadelige effecten kunnen zijn als het gaat om langdurig zitten. Lees hieronder meer over de overige interessante bevindingen en de mogelijkheden om het zitten te doorbreken.

De meest opvallende bevindingen van TNO

Een van de opvallende bevindingen waren de beroepen met de hoogst gemiddelde zittijd tijdens werk. Zo viel het op dat met juristen en accountants de lijst aanvoeren als het gaat om de meeste zituren. In beide beroepen wordt er gemiddeld 7,3 uur gezeten. Andere beeldschermwerkers die in de top 5 vielen waren de softwareontwikkelaars en databankspecialisten.

Bovendien is het opvallend dat er een verschil in zituren is gemeten van vóór en tijdens Covid. Zo zijn  de thuiswerkers aanzienlijk meer gaan zitten op een dag. Zowel tijdens als na werk. In totaal zat men wel méér dan 1,3 uur gemiddeld op een dag.

Zijn er beweegrichtlijnen?

Volgens de Gezondheidsraad is het wetenschappelijk bewezen dat langdurig zitten slecht is voor het lichaam. Naast het verhoogde risico op hart en vaatziektes, is er meer kans op diabetes type II en depressieve klachten. Daarbij gaat het voornamelijk om meer dan 8 uur zitten op een dag in combinatie met weinig beweging.

Op dit moment zijn er nog relatief weinig exacte richtlijnen hoe om te gaan met hoge aantal zituren op een dag. Wel adviseert de Gezondheidsraad om ‘’veel zitten te voorkomen’’. Daarbij kan ‘’veel’’ gezien worden als een vrij ruim begrip. Het advies voor beeldschermwerkers of andere mensen met een zittend beroep, is het zitten zoveel mogelijk te onderbreken. Dit kan door bijvoorbeeld een stukje te lopen of te gaan staan achter der werkplek. Zo zijn er experts die aanraden om iedere 20 a 30 minuten het zitten te doorbreken met beweging.

Tips voor afwisseling van zitten

Als het gaat om beweging op een werkdag, heeft dit volgens TNO te maken met zowel de inrichting/ omgeving van de werkplek als het gedrag van het individu.  Wat betreft de werkplek-omgeving, zou er gedacht kunnen worden aan het toepassen van elektrische zit-sta bureaus. Daarmee wordt de drempel om zitten af te wisselen met staan namelijk aanzienlijk lager. Aanvullend is het aan te raden om de variërende werkhoudingen te koppelen aan bepaalde activiteiten. Te denken valt aan staand  online meetings te doen en wandelen tijdens het bellen. Daarnaast kunnen pauzes benut worden om te bewegen, bijvoorbeeld een wandeling in de buitenlucht.