Furniture

Staand werken en meer beweging

Staand werken en meer beweging

Mocht je dit lezen terwijl je op de bank of op een stoel zit, zou je al snel de neiging kunnen krijgen om even te gaan staan. Gemiddeld zit men 8,5 uur per dag en wordt daarom afwisseling met beweging en staand werken aanbevolen. Na de claim ‘’zitten is het nieuwe roken’’ is het belang van staan meer naar voren gekomen. Toch is er aanvullende onderzoeken gebleken dat er meer invalshoeken zijn op dit onderwerp.

Waarom minder zitten?

Dr. James Levine heeft met zijn uitspraak ‘’zitten is het nieuwe roken’’ een heuse revolutie in gang gezet. Zo zijn er steeds meer mensen bewust geworden van het afwisselen van werkhouding en staand werken. Ook zagen steeds meer mensen het belang van een zit-sta bureau en de bijbehorende voordelen. Volgens Levine was de meest belangrijke boodschap dat er conceptuele verandering op de werkplek nodig was. Zo zou er beter gekeken moeten worden naar alle ergonomische hulpmiddelen die het traditionele zitten kunnen onderbreken.

Daarnaast is er een Australisch onderzoek geweest, waar gekeken werd naar de relatie tussen chronisch zitten en vroegtijdige sterfgevallen. Zo is gebleken dat langdurig zitten, verantwoordelijk is geweest voor circa zes procent van de vroegtijdige sterfgevallen. Als je dit percentage zou vergelijken met die van rokers, ligt deze bij de rokers nog aanzienlijk hoger.

Toch blijkt uit het Australische onderzoek de ernst van het chronisch zitten. Als onderbouwing van het onderzoek is er gekeken naar de kerntaken van het menselijk lichaam. Daarmee gaat het specifiek om het omzetten van voedingsstoffen naar energie en het afbreken van suikers en vetten. Het komt er op neer, dat hoe meer wij zitten, hoe minder snel de kerntaken worden uitgevoerd. Hierdoor neemt het risico op hart- en vaatziekten toe. Daarnaast zou dit kunnen leiden tot een grotere kans op diabetes type 2.

Op de korte termijn kan teveel en/of verkeerd zitten leiden tot rug- en nekklachten. Veelal is dit het gevolg van een gebogen houding van het lichaam. Uit onderzoek is gebleken dat je lichaam al binnen twee uur deze houding kan aannemen. Wanneer er langdurig in een verkeerde houding gewerkt wordt, is het vaak een kwestie van tijd, voordat de lichamelijke klachten zich aandienen.

De voordelen van staand werken

De afwisseling tussen zittend en staand werken is inmiddels een doorlopende trend geworden. Sinds de revolutie die Dr. James Levine in gang heeft gezet, wordt er niet meer raar op gekeken als iemand staand aan het werk is.

Om meer inzicht te krijgen in de voordelen van staand werken, kunnen wij het beste refereren aan een Brits onderzoek. Daarbij werden 146 medewerkers van de National Health Service gevolgd, terwijl zij achter een beeldscherm aan het werk waren. Ruim de helft (77) van deze groep mensen mocht aan een zit-sta bureau werken, gedurende een periode van 12 maanden. Daarbij werd er om de 3 maanden gekeken naar de gemiddelde zittijd. Het viel op dat de tijd van zitten na de eerste 3 maanden al 51 minuten per dag minder was geworden. Vervolgens nam het zitten elk kwartaal geleidelijk meer af.

Opvallend was dat veel gebruikers van de zit-sta bureaus ook aan hebben gegeven, dat ze zich doorgaans minder moe voelden. Daarnaast merkte de groep een betere concentratie te hebben en minder lichamelijke klachten te evaren. (Bron AD).