Geen categorie

Risico-inventarisatie en -evaluatie voor de thuiswerkers

Thuiswerken en RI&E

Sinds de uitbraak van het pandemie wordt er veelal thuisgewerkt. Aan het begin van deze nieuwe manier van werken, kwam ook steeds meer de vraag centraal te staan: wie is er dan verantwoordelijk voor een goede werkplek? Inmiddels zijn er door een gedeelte van de werkgevers de eerste maatregelen getroffen om te helpen met het inrichten van een Arbo verantwoorde thuiswerkplek. Zo zijn steeds meer werkgevers zich bewust geworden van de voordelen van een ergonomisch verantwoorde werkplek. Daarnaast is het een gegeven dat de werkgever een zorgplicht heeft voor een veilige en een gezonde werkplek van de werknemer conform ergonomische beginselen. Dit betekent dat de werkruimte van een thuiswerker zodanig is ingericht, dat de werknemer zo veel mogelijk zittend (en staand) en op een ergonomisch verantwoorde manier zijn werk kan doen. Om als werkgever dit te kunnen beoordelen is het aan te raden om aandacht te besteden aan de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Hoe zit het nu precies met het vastleggen van de risico’s van de thuiswerkplek?

De Arbowet en thuiswerken

Vóór Covid was het meer gebruikelijk voor thuiswerkers om voor een korter tijdsbestek thuis te werken. Zo was het werken met  een laptop aan de keukentafel prima om een uurtje te overbruggen. Maar als een werknemer meerdere uren thuiswerkt aan een te hoge tafel, kunnen serieuze klachten ontstaan. Overigens zijn de voordelen van thuiswerken steeds duidelijker naar voren gekomen (waaronder meer flexibiliteit, productiviteit). Als de thuiswerkers beschikken over een laptop lijkt dat eenvoudig genoeg, maar een laptop is ongeschikt om langdurig op te werken. Daarbij komt dat de  werkgever verplicht is om maatregelen te nemen om een werkplek beschikbaar te stellen die voldoet aan de Arbowet. Dit geldt overigens ook als medewerkers (deels) thuiswerken, iets wat in de toekomst blijvend zou kunnen zijn.

Volgens de Arbowet is elke werkgever verantwoordelijk voor de werkplek binnen het arbobeleid. Daaronder valt ook de thuiswerkplek. Zo wordt vanuit de Arboregels omschreven dat de medewerkers moeten worden voorzien van een ergonomisch ingerichte werkplek.

Vanwege de coronacrisis is er een bijzondere situatie ontstaan voor werkgevers. Zo wordt het werken vanuit huis al een geruime tijd opgelegd vanuit de overheid, om zo het coronavirus in te dammen. Daarbij hebben de werkgevers dit advies (grotendeels) opgevolgd. Toch kan er niet van elke organisatie worden verwacht zij al haar medewerkers binnen korte tijd faciliteert met ergonomische middelen. Aan de andere kant streven veel bedrijven naar een beleid met veilige en verantwoorde manier om de werkzaamheden uitvoeren.

RI&E voor thuiswerkers

Volgens de toegepaste risico-inventarisatie en -evaluatie ligt bij beeldschermwerk de focus op de werkplekken op kantoorwerkplekken op de werklocaties. Sinds de het uitbreken van de pandemie is deze focus aan het verschuiven. Organisaties zijn inmiddels wel gewend aan het toepassen van plaats- en tijdonafhankelijk werken. Toch is het nog niet gebruikelijk dat de arbeidsomstandigheden voor thuiswerkers beoordeeld worden. Het komt er op neer dat thuiswerken in de meeste gevallen nog geen deel uit maakt van de huidige RI&E.

Vanwege de huidige situatie en het thuiswerken dat hoogstwaarschijnlijk niet meer uit het toekomstbeeld zal verdwijnen is de kans groot dat de RI&E aangepast zal worden.

Voor de thuiswerksituatie zou dankzij de uitvoering van een passende RI&E inzichtelijk gemaakt kunnen worden welke verbeteringen nog mogelijk zouden zijn bij het komen tot een beleid voor deze nieuwe manier van (hybride) werken. Mogelijk zou je als werknemer kunnen informeren bij je werkgever over de (toekomstige) mogelijkheden voor de aanvullende voorzieningen.

Steeds meer organisaties werken met advies van een (externe) arbo deskundige, bij het inrichten van werkplekken tijdens de coronacrisis. Zou er bijvoorbeeld werkplekadvies op maat gegeven kunnen worden.

Via deze link kun je als werkgever meer informatie vinden over het mogelijk integreren van de Risico-inventarisatie t.b.v. de thuiswerkplek.