Furniture

Duurzaamheid en thuiswerken

Duurzaamheid en thuiswerken

Door de komst van hybride werken is er een nieuwe manier van werken ontstaan waarbij flexibiliteit centraal staat. Zo kunnen medewerkers steeds meer kiezen voor een eigen locatie om hun werk te doen, afhankelijk van de aard van hun werkzaamheden. Daarbij zou de productiviteit verbeteren als je zelf de werkdag kunt indelen op een locatie die je goed uitkomt. Bovendien wordt duurzaamheid bij deze nieuwe vorm van werken steeds meer belangrijk.

Wat is (duurzaam) hybride werken?

Zowel werkgevers als werknemers kunnen gebaat zijn bij hybride werken. Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat de flexibiliteit in de werkomgeving als positief wordt ervaren. Daarbij wordt wel vaak aangegeven dat een balans hierin wenselijk is. Dus een vaste combinatie van zowel een aantal dagen op kantoor als thuis. Het komt er op neer dat hybride werken voor velen dus een uitkomst biedt.

Hoger welzijn

Het merendeel van de medewerkers waardeert dat zij het werk naar eigen inzicht kunnen combineren met hun privésituatie en persoonlijke behoeften. Zo kan men op een eigen efficiënte manier de werkdag flexibel indelen. Daarnaast kan er effectiever met de beschikbare tijd worden omgegaan. Naast het vervallen van de reistijd, zijn mensen minder tijd kwijt aan vergaderen. Online meetings zijn vaak korter en er kan meer tijd in bepaalde taken worden gestoken waar meer concentratie voor nodig is.

Uiteindelijk voelen de medewerkers meer verantwoordelijkheid en zijn ze meer productief als bepaalde activiteiten plaats-onafhankelijk kunnen worden uitgevoerd. Daarbij wordt er dus ook meer werkgeluk ervaren.

Duurzaamheid van de inrichting en de gevolgen voor het milieu

Als het gaat om duurzaamheid, heeft hybride werken aan aantal voordelen. Allereerst staan medewerkers aan het begin van de dag en aan het einde van werkdag niet meer in de file. Dat is niet alleen beter voor het milieu, maar ook voor het energieniveau van de medewerker zelf, die minder vermoeid de werkdag afsluit. Daarnaast heeft hybride werken gevolgen voor kantoorhuisvesting en de hoeveelheid gebruikte ruimte. Vanwege de lagere bezetting op kantoor, zouden er mindere vierkante meters nodig zijn. Dit is indirect van invloed op het energieverbruik. Kortom, duurzaamheid heeft bij hybride werken zowel betrekking op het milieu als op het welzijn van de mens.

Duurzame inrichting van de werkplek

Binnen het hybride werken is thuiswerken een vast onderdeel geworden van de werkweek. Als het gaat om het inrichten van je thuiswerkplek van belang dat je een ergonomische werkomgeving hebt. Zo is het de bedoeling dat naast de kantoorwerkplek ook je werkplek thuis arbo-verantwoord en toekomstbestendig is. Daarbij kun je denken aan een ergonomische bureaustoel en een zit-sta bureau, die je helpen om een goede houding aan te nemen tijdens het werk. Daardoor voorkom je op langer termijn lichamelijke klachten.

Daarnaast kun je er ook voor kiezen om te focussen op duurzame materialen en circulaire producten. Dit zijn producten die lang meegaan en waarvan de onderdelen of materialen na gebruik een nieuw leven kunnen krijgen. De levensduur van de producten wordt verlengd door bijvoorbeeld de materialen te hergebruiken. Zo zijn er bijvoorbeeld elektrische zit-sta bureaus, die uitgevoerd kunnen worden met een circulair blad gemaakt van afvalstromen. Deze Greengridz bladen zijn op aanvraag toe te passen bij jouw zit-sta werkplek.