Geen categorie

De waarde van Human Capital

thuiswerkplek

Het Haagse advocaten- en notarissenkantoor Pels Rijcken realiseert zich al decennia dat de waarde van human capital van groot belang is voor een succesvolle organisatie. Daarom besteedt de organisatie veel aandacht aan de thuiswerkplekken en de gezondheid en vitaliteit van medewerkers. Daarbij hoort ook goed meubilair. Tijdens corona was dit vanwege het gedwongen thuiswerken een extra uitdaging. Smart WorkPlace partner Ergohome bood uitkomst.

Corona en de thuiswerkplekken

Ook bij Pels Rijcken zorgde corona er in het voorjaar van 2020 voor dat vrijwel de gehele organisatie van de ene op de andere dag moest gaan thuiswerken. Voermans: “Onze ICT-afdeling heeft daarbij een enorme klus geklaard door ervoor te zorgen dat iedereen van huis uit via een browser kon inloggen op een kantoor-PC. Uit veiligheidsoogpunt werken medewerkers namelijk nooit op privécomputers.” Toen bleek dat het thuiswerken maanden zou duren, kwamen de eerste klachten van medewerkers over hun thuiswerksituatie. “We zijn als afdeling voortdurend in dialoog geweest met de medewerkers en ook met het bestuur om ervoor te zorgen dat medewerkers ook thuis structureel de juiste faciliteiten zouden krijgen.

Eén onderdeel daarvan waren ook de zit-sta-plekken.” Voermans ging in conclaaf met De Bruin, die de aanbiedersmarkt van zit-sta-meubilair goed kende. Voermans: “We hadden daarbij een belangrijk criterium: het moesteen leverancier zijn, die niet alleen de juiste producten leverde, maar die ook zo flexibel was om de producten thuis te bezorgen.”

De Bruin kwam terecht bij ErgoHome en regelde een proefplaatsing op het kantoor. “Daaruit bleek al snel dat het zitsta- bureau van Ergohome een prima oplossing zou zijn voor de thuiswerksituatie van veel medewerkers.

Persoonlijk contact

Het meubilair werd soms door Ergohome bezorgd, maar soms ook door De Bruin. “Dat deden we bewust, omdat we merkten dat mensen in de coronatijd persoonlijk contact van het huisbezoek zeer waardeerden.” Wanneer iemand uit dienst gaat, biedt Pels Rijcken twee mogelijkheden: de medewerker mag het tegen betaling overnemen of hij of zij mag het teruggeven aan kantoor. Daar komt het ook van pas, omdat het voldoet aan de vereiste arbo-normen. Ook kan het weer bij iemand anders thuis worden ingezet. De medewerkers zijn vooralsnog zeer tevreden over het Ergohome-meubilair. Voermans: “Er zijn zelfs medewerkers die vragen of ze privé nog zo’n set mogen aanschaffen, bijvoorbeeld omdat de partner ook thuiswerkt. Voor ons is dat het grootste compliment dat we een goede keuze hebben gemaakt en dat medewerkers de inspanningen van hun werkgever waarderen.” De aandacht voor kwalitatief hoogwaardig thuiswerkmeubilair laat opnieuw zien hoe belangrijk gezondheid en vitaliteit van medewerkers voor Pels Rijcken is. Voermans: “We besteden daar ook op andere manieren aandacht aan, zeker bij nieuwe medewerkers. Zo organiseren we bootcamps en zorgen we dat mensen kunnen sporten. En zelfs bij Zoom-meetings helpen we medewerkers, bijvoorbeeld met tips over licht op de werkplek of over hun zithouding.”

 

Zie voor het volledige artikel:

https://www.smartwp.nl/nieuws/20211124-pels-rijcken-realiseert-zich-de-waarde-van-human-capital