Geen categorie

Arbo verantwoord thuiswerken

Arbo verantwoord thuiswerken

Inmiddels werkt een groot deel van de Nederlanders sinds half maart vanuit huis. Hoewel de overheid een flink aantal ‘corona maatregelen’ heeft versoepeld, het eerdere advies om zoveel mogelijk vanuit huis te werken blijft van kracht. Sinds kort is bekend gemaakt dat het advies ook vanaf 1 september blijft gelden. In hoeverre kunnen werkgever en werknemer een situatie creëren waarin sprake is van arbo verantwoord thuiswerken ?

Arbo verantwoord thuiswerken met een gezonde werkplek

De werkomgeving voor de thuiswerker wordt steeds meer van belang, naarmate het thuiswerken langer duurt. Zo zullen ook meer werkgever zich buigen over de gezonde en veilige werkplek voor de werknemer. Daardoor zou  de inrichting van de werkplek aan de persoonlijke eigenschappen van de werknemer kunnen worden aangepast. Daarom wordt arbo verantwoord thuiswerken ook wel de ‘zorgplicht’ van de werkgever genoemd.

De arbo normen voor beeldschermwerk

Onder arbo verantwoord thuiswerken vallen verschillende voorzieningen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een verstelbaar bureau, ergonomische zitoplossing, laptop, monitor en muis. Wanneer de werkplek meer dan 2 uur per dag wordt gebruikt voor computerwerkzaamheden, dan volstaat de eettafel en de keukenstoel niet langer. Het is belangrijk om te weten dat wanneer een thuiswerkplek niet voldoet aan de arbo normen. Daarbij is het grotendeels tevens de verantwoordelijkheid van de werkgever.
De mate waarin de werkgever daar invulling aan kan geven is afhankelijk van wat redelijkerwijs gevergd kan worden. Het kan zo zijn dat het door omstandigheden niet redelijk is om dit van de werkgever te verwachten.
Overigens is het doorgaans wel aan de werkgever om zijn werknemers actief van de juiste voorlichting te voorzien. Zo is het van groot beland dat een medewerker veilig en gezond zijn werk kan doen. Zo zou dit thema een terugkerend onderwerp van gesprek moeten zijn tussen werkgever en werknemer. Als je nog geen goed ingerichte thuiswerkplek hebt, dan kan je met je werkgever overleggen wat je nodig hebt om klachten te voorkomen.

Mentaal fit blijven bij thuiswerken

Naast een arbo verantwoorde werkplek zijn er meer risico’s bij langdurig thuiswerken. Zo is een van de meest gehoorde klachten het gebrek aan sociale contacten en een verlies van verbondenheid. Daarbij gaat het merendeel om mensen die langere tijd thuiswerken of voor wie thuiswerken niet de eigen keuze is. Een ander risico is het zogenoemde “blurring”. Hiermee wordt bedoeld dat de grens tussen privé en werk vervaagt. Zo zijn er thuiswerkers die het gevoel hebben continue ‘aan te staan’. Als gevolg kunnen werknemers moeilijk afstand nemen van het werk. Daarbij komen de mogelijke zorgen die daarmee gepaard gaan. Als je hier last van hebt, lees eens onze tips om vitaal te blijven tijdens het thuiswerken. Verder kunnen werknemers de neiging hebben om te gaan overcompenseren, nu niemand ze ziet werken. De rol van de leidinggevende kan hierbij van groot belang zijn. Zo kan het helpen om duidelijk te blijven communiceren over de doelen en de gevraagde output.